Trimalkios middag – Petronius

30.00 kr

Sina dagar, säger Tacitus, ägnade Petronius åt sömnen, sina nätter åt affärer och nöjen. Liksom andra kommer upp sig genom arbete, så blev han en berömd man genom sin talang att göra ingenting.

Länk till nedladding av e-bok (epub-format) bifogas i ett mail som – efter att betalningen är klar – sänds till den e-postadress (GLÖM EJ ATT UPPGE DENNA) du uppgivit på PayPal! E-boken är inte lösenordsskyddad men vi litar på att du inte sprider den vidare utan rekommenderar andra att köpa den om du tycker att den var läsvärd!

Kategorier: ,

Beskrivning

”Trimalkios middag” är ett brottstycke ur en roman Satirae, av vilken endast spridda rester finns bevarade, delar av 15:e och 16:e boken. I dess författare är man ense om att se den Petronius arbiter, om vilken Tacitus talar i Annales, 17–20. Det är endast en sida historikern ägnar honom, men den rymmer ett mästerverk av koncentrerad karakteristik.

Sina dagar, säger Tacitus, ägnade Petronius åt sömnen, sina nätter åt affärer och nöjen. Liksom andra kommer upp sig genom arbete, så blev han en berömd man genom sin talang att göra ingenting. Ruckel och slöseri var inte hans sak, snarare raffinerad njutning. Hans vårdslöshet i tal och väsen beundrades som otvungenhet. Såsom prokonsul i Bitynien och senare konsul uppvisade han emellertid framstående duglighet. Sedan förföll han på nytt åt lastbarhet, eller gav åtminstone sken därav – med denna reservation framhäver Tacitus ännu ett för typen betecknande drag – blev medlem av Neros förtroliga krets och kejsarens utkorade ”smakråd”, arbiter elegantiae; inga festliga anordningar vann Neros gillande om inte de förut funnit nåd hos Petronius.

Ur övers. förord